win7怎么彻底删除系统日志

    win7怎么彻底删除系统日志?系统日志是我们操作过系统后记录下来的,有些朋友会因为某些原因想要删除掉系统日志,下面装机员(www.win7zhuangjiyuan.com)小编就给大家具体介绍下:
 
    1、右键点击计算机,选择管理选项
 
选择win7管理选项
 
    2、在计算机管理界面,点击事件查看器
 
点击win7事件查看器
 
    3、点击Windows日志
 
点击Windows日志
 
    4、找到系统选项,右键点击,选择清除日志
 
选择清除win7日志
 
    以上就是win7怎么彻底删除系统日志的具体操作,如果你也需要删除系统日志,那么可以参考上面的方法进行操作。


您可能还会对下面的文章感兴趣: