win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

  • A+
所属分类:电脑知识

    有不少的朋友都在说,自己的电脑重装使用了20多天的时候,重新开机后电脑桌面就成了纯黑色的,而且桌面右下角还有个水印,提示此Windows副本不是正版。这其实就是系统试用期要到了,到期之后就只能够激活系统,否则的话系统会有黑屏、卡顿的情况出现,既然如此,我们要怎么来激活win7系统?在这装机员为大家搜集了大量的win7激活密钥以及激活方法。

win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

    当然如果自己本身已经想换系统的话,可以在本站下载对应版本的win7系统,重装过程中会自动激活系统。
    下载地址:
    win7 64位纯净版系统
    win7 32位纯净版系统
    激活win7产品密钥
    一、神Key:
    KH2J9-PC326-T44D4-39H6V-TVPBY
    TFP9Y-VCY3P-VVH3T-8XXCC-MF4YK
    236TW-X778T-8MV9F-937GT-QVKBB
    87VT2-FY2XW-F7K39-W3T8R-XMFGF
    6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP
    RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289

win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

产品密钥电脑图解1
    二、Windows 7 OEM 密钥——旗舰版、专业版、家庭版各4个
    1、Windows 7旗舰版“OEM密钥”:
    戴尔[DELL] 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
    联想[Lenovo] 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
    宏碁[Acer] FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
    三星[SAMSUNG] 49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD
    2、Windows 7专业版“OEM密钥”:
    宏碁[Acer] YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
    戴尔[DELL] 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
    惠普[HP] 74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
    三星[SAMSUNG] GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6
    3、Windows 7家庭版“OEM密钥”:
    [Packard Bell] VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
    戴尔[DELL] 6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
    华硕[ASUS] 7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG
    三星[SAMSUNG] CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J

win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

产品密钥电脑图解2
    三、Windows 7 “OEM 密钥”(22个)
    1、旗舰版Ultimate:
    宏碁Acer:FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
    戴尔Dell:342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
    联想Lenovo:22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
    三星Samsung:49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD
    2、专业版Professional:
    宏碁Acer:YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
    戴尔Dell:32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD
    惠普Hp:74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
    三星Samsung:GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6
    索尼SONY:H9M26-6BXJP-XXFCY-7BR4V-24X8J
    3、家庭高级版Home Premium:
    华硕Asus:
    7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG
    2QDBX-9T8HR-2QWT6-HCQXJ-9YQTR
    戴尔Dell:
    6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82
    惠普hp:
    4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9
    三星:Samsung
    CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J
    索尼SONY:
    H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ
    东芝TOSHIBA:
    6B88K-KCCWY-4F8HK-M4P73-W8DQG
    6GF36-P4HWR-BFF84-6GFC2-BWX77
    Packard Bell:
    VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
    4、初级版Starter:
    戴尔Dell:
    36Q3Y-BBT84-MGJ3H-FT7VD-FG72J
    惠普hp:
    RH98C-M9PW4-6DHR7-X99PJ-3FGDB
    Gateway:
    RDJXR-3M32B-FJT32-QMPGB-GCFF6
    东芝Toshiba:
    TGBKB-9KBGJ-3Y3J6-K8M2F-J2HJQ

win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

产品密钥电脑图解3
    四、Windows 7 “OEM 密钥”(50个)
    1、win7初级版Windows 7 Starter OEM
    PKRD7-K8863-WY28P-3YQGW-BP2CY
    YRDY3-MPVD4-GYRVY-QKBGP-M7Y3Y
    PR93X-CRDGQ-D83PK-VYFC6-86TW2
    BG2KW-D62DF-P4HY6-6JDPD-DYK3W
    V2Q3D-V8VXJ-YQVW6-F2CRQ-4JH64
    PKRHK-6622Q-T49PV-CC3PX-TRX2Y
    YDMGR-MYQ3R-4XKRK-VHPDK-H7BY2
    GXRHM-CGB6Y-4WRD9-KFD7C-QXQ2B
    C7KYW-CBKVC-DPC82-7TPKD-Y8T2C
    2、win7家庭普通零售版Windows 7 Home Basic Retail
    P4DBR-8YPT6-KHRB8-6T7RW-GMXGV
    FGTCF-8JBG2-4BK4G-36JWB-PFQXB
    CW4KD-MK47X-JYQ7Y-DKKTR-86TH7
    37X8Q-CJ46F-RB8XP-GJ6RK-RHYT7
    GDK6B-87QP9-F9WYK-PP327-BQ622
    72C8D-KQ9Y4-FGBCD-WY9WG-BD92C
    GV7X4-92M4D-6F69V-RFGP9-3FBBD
    4JCWB-FVHJJ-XCPKC-CTWDP-QQQ9M
    WXM3Y-H2GDY-TKFQH-6GQQF-7VG8P
    V6V3G-9DB2T-BD4VC-44JVQ-6BVR2
    3、win7家庭高级零售版Windows 7 Home Premium Retail
    MVW82-3R7QW-Y4QDM-99M3V-C4QW3
    PPBK3-M92CH-MRR9X-34Y9P-7CH2F
    Q8JXJ-8HDJR-X4PXM-PW99R-KTJ3H
    8489X-THF3D-BDJQR-D27PH-PJ3HC
    TWF78-W7H8T-KXD8C-YDFCQ-HK4WG
    BFTWY-X2PJR-VJP8V-KGBPJ-FWBMP
    RHVHB-VYF67-9FT4M-2WXR8-P3C6R
    38CGD-Q6RHB-37BVW-Y3XK7-3CJVC
    86GG2-DBVT6-KYQQ6-XFK9R-896MF
    4CBPF-W7GXG-J4J8F-GHG79-Q9YT8

win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

激活系统电脑图解4
    4、win7专业零售版Windows 7 Professional Retail
    HWRFF-2FFYX-XFXP2-DYFC3-BX3B7
    YT9K9-4R938-3TVXX-3Q3QT-9HBXM
    C3X7Y-R6WWH-BRXRD-FY84C-FXWHK
    XJBR4-M42Q4-QPJ9C-BRDRJ-KHPVY
    TF3Q7-YYP8R-D78R7-W9Q9M-DXVBK
    J8D39-J2WM3-6368H-JV8G9-BYJJQ
    P3H89-V3P2R-JVBTF-YM2J2-FTMT3
    RGM4T-3VT6B-GTYPY-3FHP2-HV2YJ
    TTY4D-RDKK9-TYB2T-68WJW-M69KJ
    BWPX2-XK2T8-3GV2W-KHQVP-QXCDV
    5、win7旗舰零售版Windows 7 Ultimate Retail
    J783Y-JKQWR-677Q8-KCXTF-BHWGC
    C4M9W-WPRDG-QBB3F-VM9K8-KDQ9Y
    2VCGQ-BRVJ4-2HGJ2-K36X9-J66JG
    MGX79-TPQB9-KQ248-KXR2V-DHRTD
    FJHWT-KDGHY-K2384-93CT7-323RC
    THHH2-RKK9T-FX6HM-QXT86-MGBCP
    KH2J9-PC326-T44D4-39H6V-TVPBY
    D8BMB-BVGMF-M9PTV-HWDQW-HPCXX
    TFP9Y-VCY3P-VVH3T-8XXCC-MF4YK
    6MHH-TRRPT-74TDC-FHRMV-XB88W
    862R9-99CD6-DD6WM-GHDG2-Y8M37
    PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK
    36T88-RT7C6-R38TQ-RV8M9-WWTCY
    win7家庭普通版激活密钥
    DELL
    22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM
    342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
    FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
    YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F
    导入“OEM密钥”方法(示例):
    1、在开始菜单搜索cmd,右键以“管理员身份”运行;
    2、键入slmgr.vbs -ipk
    3、输入密钥,回车激活。

win7旗舰版/专业版/家庭版激活密钥

win7电脑图解5
    以上就是win7系统各品牌电脑的激活密钥以及激活方法,大家可以根据自己的win7系统对应的激活密钥来进行操作,如果想要重装系统的,可以下载本站的win7系统进行重装,重装过程中会自动激活win7系统。
    重装方法:
    u盘重装系统win7
    硬盘重装系统win7
    推荐阅读:
    win7激活密钥【3秒激活win7所有版本系统】
【戴尔/联想/三星/宏基】免费windows7旗舰版激活密钥

    win7家庭版如何升级旗舰版

百度网盘svip

发表评论

您必须登录才能发表评论!